W zależności od potrzeb oczyszczalnie ścieków przemysłowych mogą składać  się z różnych stopni oczyszczania. Od najprostszych, składających się jedynie z jednego stopnia (urządzeń flotacyjnych) do najbardziej rozbudowanych ze stopniami oczyszczania mechanicznego, chemicznego, biologicznego i dezynfekcji wody. O tym, jaki sposób oczyszczania wybrać decydują uwarunkowania techniczne i rachunek ekonomiczny. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia nie powinna w żadnym wypadku opierać się jedynie na kosztach inwestycji, lecz przede wszystkim powinna uwzględniać koszty bieżące eksploatacji. Budowa oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem planowanym na wiele lat i jedynie niskie koszty energii, chemikali i nakładu pracy na obsługę mogą spowodować obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie, większą konkurencyjność przedsiębiorcy na rynku.

Dobór odpowiedniego rozwiązania następuje zawsze na drodze indywidualnych analiz. Oczyszczalnie z zastosowaniem urządzeń flotacyjnych, jako jednego z elementów stosuje się min. w przemysłach:

+ metalurgicznym (galwanizerie, obróbki metali, etc.)
+ chemicznym (produkcja farb i lakierów, nawozów, etc.)
+ farmaceutycznym
+ spożywczym (rzeźnie, ubojnie, przetwórstwo warzyw i owoców, mleczarnie, gorzelnie, etc.)
+ kosmetycznym
+ petrochemicznym
+ drzewnym i papierniczym ….

Nasze urządzenia można również zastosować w myjniach samochodów, gdzie dodatkowym plusem jest zamknięty obieg wody i niekonieczność podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt