Idealnym rozwiązaniem proponowanym przez naszą firmę jest budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych, w której jednym z elementów są  wyjątkowo skuteczne urządzenia flotacyjne, dzięki której w zależności od potrzeb można :

Podczyścić ścieki przemysłowe do stopnia odpowiadającemu ściekom komunalnym, a następnie odprowadzić je do kanalizacji.

Lub

Oczyścić ścieki w celu dalszego odprowadzenia do odbiornika naturalnego np. rzeki lub cieku.

Lub

Oczyścić ścieki w celu ich ponownego wykorzystania do procesów technologicznych.

W naszych oczyszczalniach stosujemy urządzenia flotacyjne niemieckiej firmy PITT GmbH, które charakteryzują lepsze o 25% parametry oczyszczania niż w  większości urządzeń innych producentów oraz bardzo niskie koszty eksploatacyjne:

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych oferujemy również w połączeniu z instalacją fotovoltaiczną zaopatrującą urządzenia w energię. Istnieje możliwość uzyskania dotacji na ten cel.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach stosujemy również urządzenia do rekuperacji ciepła ze ścieków.

 

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt