Separator TPS (three phase separator) to system do fizycznego uzdatniania i odzyskiwania wody ze ścieków przemysłowych.
Poprzez optymalne wykorzystanie właściwości fizycznych i dopasowanie techniki przepływów odbywa się separacja trzech frakcji ścieków przemysłowych:

Dzięki modularnej budowie PITT-TPS może zostać dopasowany do różnych rodzajów procesów.

Ścieki przeznaczone do obróbki wpływają do separatora TPS. Pierwszy stopień separatora składa się z trójfazowej komory separującej z rozdzielaczem strumieniowym. Poprzez swoją budowę zapobiega powstawaniu niekorzystnych zawirowań i sprzyja rozdzielaniu frakcji.
Frakcja ciężka opada na dno osadnika. Odseparowany osad może zostać usunięty.
Woda i ciecze lekkie przepływają do górnej części separatora, która przeznaczona jest do ich separacji. W tym miejscu następuje oddzielenie frakcji lekkich i odprowadzenie ich poza separator.
Oczyszczona woda zostaje odprowadzona przez specjalny odpływ.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt