Projektujemy i montujemy na zamówienie wysokowydajne separatory tłuszczu działające na zasadzie flotacji. Wytrącanie tłuszczu ze ścieków przemysłowych jest w tym przypadku bardzo efektywne i następuje automatycznie. Separatory działają standardowo bez dodatków związków chemicznych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania dodatkowej pompy dozującej odpowiednie związki.

Dodatkowym efektem oprócz separacji tłuszczu jest redukcja ładunku w ściekach. Separatory mogą być instalowane w istniejących pomieszczeniach lub w kontenerach w zależności od potrzeb.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt