Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe powstają w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową. Do kategorii ścieków przemysłowych zaliczyć trzeba ścieki powstające w wyniku działalności gospodarczej, z wyłączeniem ścieków sanitarnych (powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu) oraz ścieków deszczowych i opadowych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych stwarza problemy natury technicznej i technologicznej. Przyczyną utrudnień jest z reguły niejednorodny skład i wysokie stężenie zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami.

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków przemysłowych ich odprowadzenie wiąże się często z wysokimi kosztami lub karami. Stosując oczyszczalnie ścieków można znacznie poprawić rachunek ekonomiczny firmy. Nakłady poniesione na inwestycję zwracają się bardzo szybko!

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt