Opis urządzenia:
Podobnie jak w budynkach wielorodzinnych, w niewielkich zakładach pracy, które „produkują” nie więcej niż 2.4 m3 ścieków w ciągu dnia można zastosować oczyszczalnię ścieków AQUAmax Basic. Działa ona w oparciu o sekwencyjny proces oczyszczania biologicznego (SBR) z wykorzystaniem osadu czynnego. W odróżnieniu od budynków mieszkalnych, oczyszczalnia powinna mieć powiększoną strefę buforowania ścieków ze względu na ich nierównomierny dopływ w ciągu dnia.
Urządzenie napowietrzające AQUAmax wymaga zastosowania zbiornika dwu- lub trzykomorowego o odpowiedniej wielkości uzależnionej od ilości obsługiwanych mieszkańców. Możliwe jest stosowanie również dwóch lub trzech zbiorników. Zbiorniki mogą być zarówno betonowe jak i plastikowe. Urządzenie może obsłużyć od 2 do 16 osób. Proces oczyszczania jest sterowany sterownikiem aControl.
Koszt zużycia prądu uzależniony jest od ilości ścieków, którą urządzenie oczyszcza. Jest to od ok. 150 PLN do ok. 300 PLN w ciągu roku.

Proces oczyszczania:
Napływające ścieki gromadzone są we wstępnej komorze zbiornika, z której są pobierane przez urządzenie SBR do drugiej komory zwanej reaktorem, gdzie następuje właściweoczyszczanie. Oczyszczanie następuje za pomocą osadu czynnego, który jest mieszaniną mikroorganizmów pożywiających się substancjami zawartymi w ściekach. Aby proces ten przebiegał prawidłowo niezbędny jest tlen atmosferyczny, który dostarczany jest przez napowietrzacz. Po skończonej fazie oczyszczania następuje wypompowanie oczyszczonych ścieków i pobranie następnej porcji ścieków z komory wstępnej do reaktora.
Oczyszczalnia ścieków systemem AQUAmax odbywa się w 4 cyklach trwających łącznie 8 godzin. Proces oczyszczania redukuje zanieczyszczenia w 99%. Oczyszczone ścieki odpowiadają II klasie jakości wód i mogą być odprowadzane do gleby, urządzeń melioracyjnych lub przepływowych cieków wodnych.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt