W przypadku zakładów pracy można za pomocą oczyszczalni biologicznych oczyszczać ścieki pochodzące z części socjalnych (toalety, kuchnie, łazienki). Technologia jest taka sama, jak w przypadku ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych – jedyną różnicą jest ich nierównomierny dopływ w przypadku pracy na jedną zmianę. W takim przypadku oczyszczalnia powinna mieć odpowiednio dużą możliwość buforowania napływających ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładów pracy wiąże się zawsze z koniecznością uzyskania Pozwolenia na Budowę, niezależnie od wielkości oczyszczalni i ilości ścieków.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt