Oczyszczanie ścieków z obiektów gastronomicznych jest możliwe przy zastosowaniu biologicznych oczyszczalni ścieków, jednakże pod warunkiem wyeliminowania tłuszczy, które się w takich ściekach znajdują. Wbudowanie odpowiedniego separatora pomiędzy obiektem a oczyszczalnią problem ten rozwiązuje.
Zastosowana oczyszczalnia ścieków powinna być przystosowana do nierównomiernego ich napływu. Ważna jest tu odpowiednio dobrana możliwość buforowania napływających ścieków.
Budowa oczyszczalni ścieków dla obiektów gastronomicznych związana jest z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt