Właścicielem oczyszczalni możecie się stać Państwo zarówno poprzez kupno jak i poprzez model operatorski. Poniżej krótki opis obydwu modeli.

Sprzedaż

Możemy zaoferować Państwu wiele możliwości nabycia oczyszczalni. W zależności od Państwa potrzeb możemy z jednej strony jedynie dobrać odpowiednią oczyszczalnię i sprzedać Państwu urządzenia do samodzielnego montażu lub przeprowadzić całą inwestycję łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji i wybudowaniem oczyszczalni „pod klucz”. Pomiędzy tymi obiema opcjami jest cały wachlarz różnych możliwości. Wybór odpowiedniego wariantu i zakresu prac do wykonania zależy jedynie od Państwa wyboru.

Model Operatorski

W tym modelu możemy Państwu zaoferować sprzedaż wzorowaną na leasingu. Aby uniknąć jednorazowego wysokiego wydatku na całą inwestycję kupują Państwo jedynie zbiorniki oczyszczalni wraz z ich montażem, pełną dokumentacją projektową i wszelkimi pozwoleniami. Przez okres 5 lat firma nasza świadczy na Państwa rzecz usługę oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń, które pozostają własnością naszej firmy. W tym okresie nie macie Państwo żadnych problemów i ryzyka związanego z pracą oczyszczalni – wszelkie problemy są po stronie naszej firmy. Po 5 latach świadczenia usługi kompletna oczyszczalnia przechodzi na Państwa własność. W zależności od kosztów wywozu szamba wydatek związany z zakupem zbiorników zwraca się po 1,5 do 2,5 roku!

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt