Rozwiązanie dla dużych obiektów, wytwarzających nawet do 100 m3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia odporna na nierównomierny dopływ ścieków zarówno w ciągu dnia jak i przez dłuższy okres. Bardzo dobre możliwości dostosowywania wydajności do chwilowych potrzeb – łatwa rozbudowa.
Urządzenie posiada doskonały sterownik pozwalający na zmianę wszelkich parametrów w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość odczytu zdarzeń pracy oczyszczalni w przeszłości. Praca oczyszczalni jest automatyczna i praktycznie bezobsługowa.

Professional XL posiada napowietrzacze powierzchniowe o dużej wydajności przy jednoczesnym oszczędnym zużyciu energii. Urządzenia zastosowane w oczyszczalni charakteryzuje wysoka niezawodność.
Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich serwisowanie było jak najłatwiejsze, każdy element oczyszczalni można bez problemu wyjąć ze zbiornika i dokonać przeglądu. Wszelkie naprawy nie wymagają opróżniania oczyszczalni ze ścieków.


AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt