Ścieki z hoteli, pensjonatów lub innych podobnych obiektów nadają się do oczyszczania za pomocą naszych oczyszczalni. Również obiekty, które pracują nieregularnie mogą odprowadzać ścieki do naszych oczyszczalni. Często hotele mają pełne obłożenie przez kilka dni, np weekend, po których następuje okres mniejszej ilości gości – nasze oczyszczalnie są również zaprojektowane pod tym kątem. W tym miejscu możemy polecić urządzenia AQUAmax Professional G, a dla bardzo dużych obiektów Professional XL.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt