Ścieki komunalne

Ten typ ścieków powstaje w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka. Ścieki te nie wymagają specjalnego oczyszczania lub osobnego odprowadzania. Są to przede wszystkim odpady gospodarcze, wydaliny fizjologiczne zwierząt i ludzi. Główne składniki ścieków komunalnych to zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Wraz z fekaliami do ścieków bytowych są odprowadzane odpady kuchenne, detergenty, papier. Środki piorące zawierające znaczne ilości fosforanów  mogą spowodować niekorzystny rozwój glonów.
Mając na uwadze fakt, że oczyszczalnie ścieków dla obiektów gastronomicznych, hoteli, zakładów pracy, etc. są urządzeniami większymi od oczyszczalni przydomowych i wymagają większego nakładu serwisowego, możemy zaoferować Państwu oprócz sprzedaży gotowych oczyszczalni również długoterminowe umowy operatorskie. Na podstawie takiej umowy przejmujemy na siebie wszelkie obowiązki wynikające z obsługi oczyszczalni. Pozwoli to Państwu na całkowite pozbycie się problemu utylizacji ścieków.
Dla tych z Państwa, którzy nie są zainteresowani kupnem oczyszczalni możemy zaproponować świadczenie usług oczyszczania ścieków w modelu operatorskim. W razie zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt