Wszystkich zainteresowanych partnerską współpracą prosimy o kontakt. W ramach współpracy możemy Państwu zaproponować zarówno sprzedaż gotowych oczyszczalni ścieków, jak i ich komponentów po atrakcyjnych cenach, dostępnych jedynie dla Partnerów.
Producenci zbiorników bezodpływowych mogą u nas nabyć jedynie wyposażenie zbiorników i w ten sposób rozszerzyć swoją ofertę o oczyszczalnie ścieków oparte na własnych zbiornikach i naszych urządzeniach.

Wszystkim chętnym zapewniamy fachowe szkolenie i stałą pomoc doradczą przez cały okres współpracy.

Zasady współpracy są proste. Nie wymagamy umów wprowadzających dodatkowe zobowiązania,  chyba że  taka jest wola naszego Partnera. Partner sam określa swój region sprzedaży i ceny oferowanych produktów.
AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt