Osiedla mieszkaniowe projektowane na terenach nieskanalizowanych można wyposażyć w lokalną sieć kanalizacyjną i lokalną oczyszczalnię ścieków. Jest to możliwe na terenach, na których nie jest przewidziana w przyszłości budowa kanalizacji.
Lokalna sieć kanalizacyjna z osiedlową oczyszczalnią ścieków ma spore zalety w stosunku do zastosowania zbiorników bezodpływowych na każdej nieruchomości:
poszczególne działki są uzbrojone w sieć kanalizacyjną i nie ma na nich zbiorników bezodpływowych, niższe koszty eksploatacyjne dla przyszłych użytkowników, większa dowolność podziału poszczególnych działek.
W ten sposób mogą zostać skanalizowane wszelkie formy zabudowy, jak również budynki niemieszkalne znajdujące się na terenie osiedla (np. sklepy, przedszkola itp.).
Zajmujemy się nie tylko przeprowadzeniem inwestycji budowy sieci i oczyszczalni, ale również na życzenie pełnimy rolę operatora oczyszczalni po oddaniu osiedla do użytkowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt