Opis urządzenia:

Urządzenie AQUAmax classic przeznaczone jest dla budynków wielorodzinnych. Urządzenie może pracować z wydajnością do 7,50 m3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia działa w oparciu o sekwencyjny proces oczyszczania biologicznego (SBR) z wykorzystaniem osadu czynnego.
Urządzenie napowietrzające AQUAmax classic wymaga zastosowania dwóch lub trzech zbiorników w zależności od ilości obsługiwanych mieszkańców. Zbiorniki mogą być zarówno betonowe jak i plastikowe. Proces oczyszczania jest sterowany sterownikiem aControl.
Koszt zużycia prądu uzależniony jest od ilości mieszkańców, którą urządzenie obsługuje. Ścieki przeznaczone do oczyszczania nie są podawane poprzez pompę, lecz przepływają z jednego zbiornika do drugiego na zasadzie naczyń połączonych co pozwala na zmniejszenie zużycia energii.

Proces oczyszczania:

Napływające ścieki gromadzone są w zbiorniku będącym osadnikiem wstępnym, skąd są pobierane przez urządzenie SBR do zbiornika, w którym następuje właściweoczyszczanie. W tym zbiorniku jest zainstalowane urządzenie napowietrzające. Oczyszczanie następuje za pomocą osadu czynnego, który jest mieszaniną mikroorganizmów pożywiających się substancjami zawartymi w ściekach. Aby proces ten przebiegał prawidłowo niezbędny jest tlen atmosferyczny, który dostarczany jest przez napowietrzacz. Po skończonej fazie oczyszczania następuje wypompowanie oczyszczonych ścieków i pobranie następnej porcji ścieków z komory wstępnej do reaktora.
Oczyszczalnia ścieków systemem AQUAmax odbywa się w 4 cyklach trwających łącznie 8 godzin. Proces oczyszczania redukuje zanieczyszczenia w 99%. Oczyszczone ścieki odpowiadają II klasie jakości wód i mogą być odprowadzane do gleby, urządzeń melioracyjnych lub przepływowych cieków wodnych.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt