W programie mamy oczyszczalnie ścieków pracujące a trybie SBR dla domów wielorodzinnych. Dla każdej wielkości domu mamy odpowiednie urządzenie. W przypadku pojedynczych domów, w których ilość ścieków nie przekracza 7,50 m3/dobę wystarczy zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym. Dla większych obiektów lub grupy domów konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków może odbyć się bezpośrednio do gruntu poprzez system rozsączeniowy lub do cieku wodnego, np. rowu lub rzeki. Zastosowanie oczyszczalni ścieków zamiast zbiornika bezodpływowego jest rozwiązaniem ekonomicznie zdecydowanie lepszym.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt