Oczyszczalnia PUROO działa w trybie pracy SBR i jest z pewnością najlepszą małą oczyszczalnią, jaką kiedykolwiek opracowano. PUROO działa bez pomp i zaworów elektromagnetycznych, czyli elementów wrażliwych na awarie. Zastosowano w niej najbardziej niezawodne elementy z dotychczasowego programu ATB.

W zależności od zastosowanych zbiorników może obsłużyć budynki mieszkalne, w których mieszka do 16 osób. Urządzenia oferujemy zarówno w zbiornikach z żywic poliestrowych jak i betonowych. Oczyszczane ścieki napowietrzane są poprzez kompresor i dyfuzor znajdujący się na dnie zbiornika. Sprężone powietrze z kompresora podnosi również wodę w pompie mamutowej i usuwa ją na zewnątrz zbiornika.

PUROO o przpustowości do 600l/d nadaje się doskonale do samodzielnego montażu. Dostarczamy kompletną oczyszczalnię gotową do zamontowania i natychmiastowej pracy. 

Ze względu na swoją budowę oczyszczalnia PUROO jest niezwykle oszczędna – zużycie energii elektrycznej jest zminimalizowane.  Skutecznie oczyszcza ścieki nawet przy dużej nierównomierności dopływu. Skuteczność oczyszczania wynosi 97,9% dla BZT5 i 95,1% dla ChZt. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do rowów melioracyjnych lub cieków wodnych.

 

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt