Możliwość adaptacji istniejącego szamba na oczyszczalnię ścieków

Stosując urządzenie AQUAmax basic można w prosty sposób przebudować istniejący zbiornik bezodpływowy na przydomową oczyszczalnię ścieków.

W celu sprawdzenia możliwości zastosowania istniejącego zbiornika na cele przebudowy prosimy o kontakt. 

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt