Kompaktowa oczyszczalnia ścieków AQUAmax Basic działa w oparciu o sekwencyjny proces oczyszczania biologicznego (SBR) z wykorzystaniem osadu czynnego. Oczyszczalnia jest bardzo prosta w montażu – można ją nabyć wraz z wszelkimi pracami budowlanymi „pod klucz” lub jako oczyszczalnię do samodzielnego montażu.
Urządzenie napowietrzające AQUAmax wymaga zastosowania zbiornika dwu- lub trzykomorowego o odpowiedniej wielkości uzależnionej od ilości obsługiwanych mieszkańców. Możliwe jest zastosowanie również dwóch lub trzech zbiorników. Urządzenie może obsłużyć od 2 do 16 osób. Proces oczyszczania jest sterowany sterownikiem aControl.
Napływające ścieki gromadzone są we wstępnej komorze zbiornika, z której są pobierane przez urządzenie SBR do drugiej komory zwanej reaktorem, gdzie następuje właściwe oczyszczanie. Oczyszczanie następuje za pomocą osadu czynnego, który jest mieszaniną mikroorganizmów pożywiających się substancjami zawartymi w ściekach. Aby proces ten przebiegał prawidłowo niezbędny jest tlen atmosferyczny, który dostarczany jest przez napowietrzacz. Po skończonej fazie oczyszczania następuje wypompowanie oczyszczonych ścieków i pobranie następnej porcji ścieków z komory wstępnej do reaktora.
Koszt zużycia prądu to ok. 150 PLN w ciągu roku.
Oczyszczalnia ścieków systemem AQUAmax odbywa się w 4 cyklach trwających łącznie 8 godzin. Proces oczyszczania redukuje zanieczyszczenia w 99%. Oczyszczone ścieki odpowiadają II klasie jakości wód i mogą być odprowadzane do gleby, urządzeń melioracyjnych lub przepływowych cieków wodnych.

Urządzenie basic ma rónież zastosowanie do adaptacji istniejących zbiorników bezodpływowych na oczyszczalnie ścieków. Zbiornik taki musi jednak spełniać jednak pewnw warunki i każde takie rozwiązanie musi być analizowane indywidualnie.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt