Ścieki bytowo-gospodarcze

Poprzez ścieki bytowe należy rozumieć ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie posiadają odpowiednie certyfikaty CE i bazują na normie EN 12566-3 oraz zawartych w niej testach.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt