Poza pracami budowlanymi świadczymy na rzecz gmin również usługi projektowe i doradcze:

 

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt