Specjalizujemy się również w rozwiązywaniu problemu utylizacji ścieków na terenach gmin. Współpracujemy z gminami zarówno przy małych pojedynczych obiektach, takich jak szkoły, przedszkola czy ośrodki zdrowia, jak również przy dużych inwestycjach, np. lokalnych oczyszczalniach ścieków i lokalnych sieciach kanalizacyjnych. Posiadamy wypracowany model, który pozwala na finansowanie tego typu przedsięwzięć przez naszego partnera. W naszej ofercie mamy zarówno sprzedaż inwestycji „pod klucz”, począwszy od stworzenia koncepcji a skończywszy na przekazaniu gotowego obiektu, jak również świadczenie usług oczyszczania ścieków przy użyciu naszych urządzeń.
Poza budową nowych obiektów zajmujemy się modernizacją starszych oczyszczalni, często niespełniających obecnych norm. Modernizacje te przeprowadzamy bez przerywania pracy oczyszczalni. Możliwe jest przeprowadzenie przez nas jedynie prac lub modernizacja z późniejszym świadczeniem usług oczyszczania ścieków.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

AquaEco Spółka z o.o., ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań,   Tel. 0048 / 61 651 05 27,   E-Mail: info@aquaeco.pl
Kontakt